Jo conscient

Un món conscient,
fuig d’un hedonisme
representat per un present
que sempre; va tard…

Sols un món conscient
entén, que l’únic canvi
que arrela ferm
és el canvi d’un mateix.

Sols un món conscient
farà la passa, que li manca…
equivocant-se un cop i un altre;
fins a retrobar-se amb l’encert.

Sols un jo conscient
i una consciència
viva, pròpia i sana
amb un mateix;
Trobarà la pau
que a molts ens manca.

Sols un jo conscient,
basta. Res més.